مانیوک باشگاه اوقات شرعی خبرنگاران جوان

مانیوک: باشگاه اوقات شرعی خبرنگاران جوان اوقات شرعی اراک استان مرکزی رجب اردیبهشت

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی تاثیر ژن ها بر ذهن خوانی افراد از چشمها

نتایج یک مطالعه تازه نشان می دهد که توانایی خواندن افکار و احساسات افراد از طریق نگاه کردن به چشمان آنها تحت تاثیر دی.ان.ای قرار دارد.

تاثیر ژن ها بر ذهن خوانی افراد از چشمها

تاثیر ژن ها بر ذهن خوانی افراد از چشمها

عبارات مهم : محققان

نتایج یک مطالعه تازه نشان می دهد که توانایی خواندن افکار و احساسات افراد از طریق نگاه کردن به چشمان آنها تحت تاثیر دی.ان.ای قرار دارد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اینترنتی ساینس دیلی، 22 سال پیش گروهی از محققان دانشگاه کمبریج یک آزمون ‘همدلی شناختی’ به نام ‘خواندن ذهن از چشم ها’ اختراع کردند.

تاثیر ژن ها بر ذهن خوانی افراد از چشمها

این آزمون نشان داد که افراد می توانند آنچه را سایرین فکر یا احساس می کنند، تنها با نگاه کردن به چشمان آنان به سرعت تعبیر کنند و این توانایی در بعضی از افراد شدیدتر از دیگران هست؛ علاوه بر آن، زنان در این آزمون در قیاس با مردان توانمندتر بودند.

اکنون همان گروه از محققان با همکاری محققان شرکت ژنتیکی 23andMe و محققانی از فرانسه، استرالیا و هلند در مطالعه جدیدی عملکرد این آزمون را بر 89 هزار نفر در سراسر دنیا بررسی کردند. اکثر این افراد از مشتریان شرکت 23andMe بودند. این نتیجه های تایید کرد که زنان به طور میانگین امتیاز بهتری در این آزمون کسب کردند.

نتایج یک مطالعه تازه نشان می دهد که توانایی خواندن افکار و احساسات افراد از طریق نگاه کردن به چشمان آنها تحت تاثیر دی.ان.ای قرار دارد.

مهمتر این که محققان تایید کردند ژن های افراد بر عملکرد آنها در این آزمون تاثیر می گذارد و علاوه بر آن، آنها موفق به شناسایی واریان های ژنتیکی بر کروموزم 3 در زنان شدند که با توانایی آنها جهت ذهن خوانی از طریق چشمان ارتباط داشت.

این مطالعه همچنین نشان داد که عملکرد مردان در ‘آزمون چشم ها’، ارتباطی با ژن ها در این بخش خاص از کروموزوم 3 نداشت.

نزدیک ترین ژن ها در این تکه کوچک کروموزوم 3 مشمول بر LRRN1 است که در بخشی از مغز انسان به نام ‘جسم مخطط’ (striatum) بسیار فعال است و اسکن های مغزی نشان داده اند که این بخش از مغز در ‘همدلی شناختی’ نقش دارد.

تاثیر ژن ها بر ذهن خوانی افراد از چشمها

واژه های کلیدی: محققان | مطالعه | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs