مانیوک باشگاه اوقات شرعی خبرنگاران جوان

مانیوک: باشگاه اوقات شرعی خبرنگاران جوان اوقات شرعی اراک استان مرکزی رجب اردیبهشت

به گزارش ایسنا، سیداکبر پورموسوی، سرمربی تیم فولاد با تایید این خبر، اظهارکرد: آرزوی بزرگ رضانی از تیم جدا شد و امروز(شنبه) با آرش افشین قرارداد امضا کردیم.

آرش افشین فولادی شد

آرش افشین فولادی شد

عبارات مهم : ساختن

باشگاه فولادخوزستان با آرش افشین قرارداد همکاری امضا کرد.

به گزارش ایسنا، سیداکبر پورموسوی، سرمربی تیم فولاد با تایید این خبر، اظهارکرد: آرزوی بزرگ رضانی از تیم جدا شد و امروز(شنبه) با آرش افشین قرارداد امضا کردیم.

آرش افشین فولادی شد

وی با بیان این که قرارداد افشین جهت مدت یک فصل هست، گفت: امیدوارم افشین بتواند ما را در رسیدن به نشانه مان که ساختن فولادی نیرومند هست، کمک کند.

سرمربی تیم فوتبال فولادخوزستان عنوان کرد: طی یک دو روز آینده نیز یک مدافع با تجربه لیگ برتری به جمع ما اضافه خواهد شد.

به گزارش ایسنا، سیداکبر پورموسوی، سرمربی تیم فولاد با تایید این خبر، اظهارکرد: آرزوی بزرگ رضانی از تیم جدا شد و امروز(شنبه) با آرش افشین قرارداد امضا کردیم.

واژه های کلیدی: ساختن | قرارداد | آرش افشین | سرمربی تیم | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs